امام باقر عليه السلام‏:

أحسِن؛ فَإِنّى لَم أرَ شَيئاً قَطُّ أشَدَّ طَلَباً ولا أسرَعَ دَركاً مِن حَسَنَةٍ مُحدَثَةٍ لِذَنبٍ قَديمٍ؛

نيكى كن؛ كه به.راستى هرگز چيزى مانند كار نيكِ جديد را نديده‏.ام كه اين.چنين، به تعقيب يك گناه قديم برآيد و با سرعت، خود را به آن برساند [و آن را محو سازد].