به علی پسورد داره
این فایله xsg-n5100xwdne2-20140602152629
حجمش زیاده نمیشه دوباره دانلود کنم