انشالله که به یاری دوستان فوروم کرد جی اس ام به بهترین تبدیل شه