کنترل پنل iCloud مورد نیاز است برای استفاده از عکس های جریان، مخابرات و تقویم (نرم افزار Microsoft Outlook 2007 یا بعد از آن لازم است).

اینم از لینک:
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] کلیک کنید
کلیک کنید
موضوعات مشابه: