آیتونز 10.5.2 شامل پیشرفت های متعددی برای تطابق آیتونز و رفع مشکل اعوجاج های صوتی در هنگام بازی و یا واردات سی دی های خاص.

اینم از لینک:
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] کلیک کنید
کلیک کنیدموضوعات مشابه: