این بروز رسانی حل مسئله است که می تواند خودکار عکس های وارداتی عکس جریان جلوگیری از بودن در کتابخانه نمایش داده پس از جریان عکس شما بازدید 1000 تصاویر.

اینم از لینک:
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] کلیک کنید
کلیک کنید