نرم افزار QuickTime 7.7.1 را بهبود می بخشد امنیتی است و برای همه 7 Quicktime به کاربران ویندوز توصیه می شود.
اینم از لینک:
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] کلیک کنید
کلیک کنید

موضوعات مشابه: