این بروز رسانی آدرس موضوع را با مهاجرت دستیار برنامه در سیستم عامل Mac OS X پلنگ است که مانع از انتقال اطلاعات شخصی شما، تنظیمات، و برنامه های کاربردی سازگار از یک مک در حال اجرا سیستم عامل Mac OS X پلنگ در حال اجرا به یک Mac جدید سیستم عامل Mac OS X شیر.

اینم لینک:
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] کلیک کنید
کلیک کنیدموضوعات مشابه: