Did you mean: Pro Application Update 2010-02 ads compatibility for new camera formats, improves overall stability and addresses a number of other minor issues.نرم افزار برنامه بروز رسانی 2010-02 می افزاید : برای سازگاری با فرمت های دوربین های جدید، ثبات کلی را بهبود می بخشد و آدرس تعدادی از دیگر مسائل جزئی است.
اینم لینک:
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنیدموضوعات مشابه: