پیکربندی سودمند تلفن به شما اجازه می دهد تا شما به راحتی ایجاد ، حفظ، رمزنگاری و نصب تنظیمات پروفایل، آهنگ و نصب تامین پروفیل و برنامه های کاربردی مجاز و ضبط اطلاعات دستگاه از جمله سیاهههای مربوط به کنسول.
اینم از لینک:
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] کلیک کنید
کلیک کنید
موضوعات مشابه: