یارو 10 کالری از خوردن یه رانی وارد بدنش میشه ، ولي حاضره 12 كالري بسوزنه اون دو تا تیکه میوه باقیمونده ته قوطی و در بیاره
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ∞∞
هيچ کادوي زشت و به درد نخوري دور انداخته نميشود !فقط از خانه اي به خانه ديگر و از شخصي به شخص ديگر منتقل ميشود !
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ∞∞
من نميدونم اين مامانا که وسايل خودشون رو يه جايي ميزارن,بعد خودشونم يادشون ميره کجاس ... چه جوريه که تو پيدا کردن وسايليکه ما به اصطلاح تو 7 تا سوراخ موش قايم ميکنيم تبحر خاصي دارن
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ∞∞
اندر حکايت اختلاس بزرگ:شهرام جزايري: «منو از اينجا بيارين بيرووووون... اينا دارن منو مسخره ميکنن... به من ميگن آفتابه دزد!!!»
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ∞∞
خدايا فقراي کشورم را به سومالي منتقل کن تا از کمک هاي ما برخوردار شوند!
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ∞∞

يکي از نمونه هاي بارز تهاجم فرهنگي اينه که:سالهاست در توليد گوجه فرنگي خود کفا شديم اما هنوز اسمش به گوجه ملي تغيير نيافته!
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ∞∞

خدايا لطفا برو و به بعضي از آنهاييکه ايمان آورده اند يادآوري کن که تو خدا هستي نه آنها !!
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ∞∞

راز موفقيت چيست؟ "تصميم گيري درست".
تصميم گيري درست از چه ناشي ميشود؟ "از تجربه"
تجربه از چه بدست مي آيد؟ "از تصميم گيري هاي غلط !!
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ∞∞
پس از مرگ از شخصي پرسيدند :
جواني خود را چگونه گذراندي ؟
ندايي از عرش برآمد که :
بدبخت ايرانيه ،
ولش کنين ،
برين سراغ سوال بعدي....
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ∞∞
فقط يه ايراني ميتونه شامپو رو تو يه هفته تموم کنه و تهش رو با آب قاطي. کنه و يک ماه بيشتر استفاده کنه
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ∞∞
امروز داشتم کتاب ميخوندم يه جمله خيلي قشنگ توش ديدم... خواستم لايک بزنم که يهو يادم افتاد کتاب نه فيسبوک...
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ∞∞
خدا نگذره از كساني كه شير حموم رو روي وضعيت دوش مي.بندن و از حموم خارج مي.شن!
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ∞∞

عمه ي توماس اديسون مجددا در بيانيه اي به مردم شريف ايران اعلام کرد:
توماس فقط برق را اختراع کرده است لطفا به خاطر قبضش ما را مورد عنايت قرار ندهيد
!!!!! والاااااااا چه کاريه..
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ∞∞
تا حالا دقت کردين سر سفره وقتي به طرفت ميگي نمکدون و بده ...اول خودش نمک ميريزه رو غذاش بعد ميدن بهت
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ∞∞
بعد از يک عمر، بالاخره نفهميدم که هنگام روبوسي بايد دو بار صورت طرف مقابل رو ببوسم يا سه بار، تا هر دو نفر ضايع نشيم
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ∞∞

پدر بزرگ رو به نوه:
بدو برو قایم شو
امروز مدرسه رو پیچوندی معلمت اومده دنبالت
نوه: نـــــــه، شما باید قایم شی، ... من بش گفتم نمیام چون شما فوت کردین!!!
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ∞∞
ديــکتــاتــور کيــست؟
ديــکتــاتــور اون بچّه ي دو سالـــست که بيست نــفــر مجبورند به خاطــر اون کــارتون نــگاه کنــنــد
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ∞∞
يکي از ترس ناک ترين جملات دوران مدرسه ،اين بود که : "يه برگه از کيفتون بياريد بيرون"
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ∞∞

بيشتر مردم دنيا يکشنبه ها ميرن کليسا,براي سلامتي مردم جهان دعا ميکنن تو ايران مردم جمعه ها ميرن نماز جمعه,براي بيشتر مردم دنيا آرزوي مرگ ميکنن.!!!
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ∞∞

سيب تا حالا 3تا کار مهم کرده!!
اول حوا رو گول زد،
بعد نيوتن رو از خواب بيدار کرد،
و در آخر نظر آقاي استيو جابز - رئيس کمپانيAppLe - رو به خودش جلب کرد