گروه خبری gsm: وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تاكيد كرد كه فعلا افزايشي در تعرفه مكالمات تلفن ثابت رخ نخواهد داد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران ، وی درباره سرنوشت مصوبه شوراي رقابت براي افزايش ۱۲ درصدي تعرفه.هاي مكالمات تلفن ثابت اظهار كرد: شوراي رقابت در اين باره نظرش را اعلام كرده اما هر افزايشي بايد در دولت تصميم.گيري شود.

او ادامه داد: هنوز در اين باره تصميم.گيري نشده و دولت نظري در اين باره اعلام نكرده است.

تقي.پور در باره تعرفه مكالمات اپراتور سوم تلفن همراه نيز گفت: تعرفه.ها تصويب شده و هر وقت كه رايتل كارش را شروع كند، در اين باره اطلا.ع.رساني خواهد كرد.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام كرد كه تعرفه مكالمه در اپراتور سوم دقيقه.اي ۸۰ تا ۸۵ تومان خواهد بود چون پهناي باند آن زياد است.


موضوعات مشابه: