شركت آمازون تاييد كرد كه يك نسخه به.روز شده نرم.افزاري را در تبلت كيندل فاير خود اجرا خواهد كرد.

به گزارش ايسنا، سخنگوي اين غول تجارت الكترونيكي در سياتل اعلام كرد كه اين نسخه به.روز شده تا كم.تر از دو هفته ديگر در دسترس خواهد بود و عملكرد و جهت.يابي لمسي آن بهبود خواهد يافت.

اين برنامه هم.چنين به مشتريان، گزينه ويرايش آيتم.هاي نمايش داده شده را در صفحه.اي كه نشان مي.دهد كاربران چه صفحاتي را در تبلت خود باز كرده.اند (carousels) مي.دهد.

در حال حاضر، تمام كارهاي اخير كاربر از جمله كتاب.هاي خوانده شده، بازي.ها، برنامه.هاي تلويزيوني و وب سايت.هاي ديده شده در كاروسل نشان داده مي.شوند.


موضوعات مشابه: