سرويس پيشرفته.اي به نام "پيامک صوتي" زمستان امسال در اختيار مشترکين ايرانسل قرار خواهد گرفت.

آرش کريم بيگي - مدير روابط عمومي ايرانسل - در گفت.وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: بر اساس اين سرويس، مشترکين مي توانند در هر زمان که تمايل داشته باشند، با شماره. گيري شماره يک تلفن گوياي ويژه، تا 60 ثانيه براي مشترک مورد نظر خود پيام صوتي ارسال کنند.

او ادمه داد: پس از ضبط پيام، اين امکان در اختيار مشترک قرار خواهد گرفت تا از ميان گزينه.هاي پيام چندرسانه.يي، پيام کوتاه و يا زنگ تلفن يکي را به عنوان نحوه انتقال پيام خود انتخاب کنند.

به گفته وي، در روش ارسال پيامک صوتي از طريق پيام چندرسانه.يي، پيام ضبط شده مشترک به صورت يک فايل صوتي براي مشترک مقصد ارسال مي.شود و درصورت انتخاب ارسال از طريق پيامک، مشترک مقصد با دريافت يک پيامک، از ارسال پيامک صوتي مطلع مي شود و مي تواند پيام را بشنود.

او گفت: در روش ارسال از طريق زنگ تلفن، مشترک گيرنده پيامک صوتي از طريق تماس ورودي متوجه دريافت پيامک صوتي مي.شود.

به گفته مدير روابط عمومي ايرانسل، از ديگر قابليت.هاي اين سرويس جديد، امکان ارسال همان پيام براي مشترکين ديگر است به گونه.اي که مشترکين مي توانند پيام ضبط شده خود را براي چند مشترک و به اشکال گوناگون شامل پيام چندرسانه.اي، پيامک و يا زنگ تلفن ارسال کنند.

کريم بيگي تاكيد كرد: اطلاعات تکميلي در خصوص اين سرويس جديد از جمله هزينه و نحوه استفاده متعاقبا اعلام خواهد شد.موضوعات مشابه: