شرکت ارتباطات سیار ایران به منظور تکمیل بانک اطلاعات سرمایه انسانی خود از افراد متخصص واجد شرایط و علاقمند دعوت به همکاری می.کند.

به گزارش
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] کلیک کنید
کلیک کنید

، متقاضیان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری که خود را حایز شایستگی.ها، ویژگی.ها و شرایط اعلام شده، ارزیابی می.کنند، می.توانند با مراجعه به وب سایت شرکت به آدرس
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] کلیک کنید
کلیک کنید
و مطالعه شرایط تکمیلی همکاری با این شرکت، مشخصات خود را ثبت کنند.

مهلت ثبت اطلاعات در این سایت تا ۱۵ دی ماه سال جاری خواهد و افراد حایز شرایط در صورت فراهم شدن فرصت.های شغلی براساس قابلیت.ها و شرایط اعلام شده ارزیابی و انتخاب خواهند شد.
فارغ التحصیل از دانشگاه.های معتبر داخل و خارج از کشور از سال ۱۳۸۵ به بعد با معدل حداقل ۱۵، دارای مدرک پایان خدمت برای آقایان، دانش و مهارت در زبان انگلیسی، تسلط بر مهارت.های رایانه.ای ICDL، برخوردار از سوابق مرتبط با حرفه مورد نظر و تسلط بر مهارت.های آیین نگارش از جمله شرایط عمومی این فرصت.های شغلی هستند.

مشاغل مورد نظر شامل کارشناس برنامه.ریزی استراتژیک دارای مدرک تحصیلی مدیریت بازرگانی، اقتصاد، مهندسی صنایع، MBA و DBA، کارشناس خدمات ارزش افزوده دارای مدرک مهندسی الکترونیک، کامپیوتر، مخابرات، MBA و DBA، کارشناس بازاریابی، کارشناس فروش، کارشناس جذب مشتریان و کارشناس توسعه کسب و کار جدید دارای مدرک تحصیلی مدیریت بازرگانی، اقتصاد، مهندسی صنایع، MBA و DBA، کارشناس فناوری اطلاعات، کارشناس ERP، کارشناس شبکه و کارشناس مرکز داده.ها دارای مدرک مهندسی کامپیوتر، کارشناس IP و انتقال دارای مدرک مهندسی کامپیوتر و مخابرات، کارشناس ارتباطات دارای مدرک کارشناسی ارتباطات جمعی، کارشناس حسابداری دارای مدرک کارشناسی حسابداری یا MBA و کارشناس حقوق بین.الملل دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین.الملل یا دکترای حقوق بین.الملل است.موضوعات مشابه: