آيا شما ويندوز XP را براي زيبايي آن مي خواهيد يا کارايي آن؟

ويندوز XP به شما اجازه مي دهد که آن را به دو صورت بهينه سازي کنيد.

1- بهترين ظاهر را داشته باشد.

2- بهترين کارايي را داشته باشد.

در حالت اول بسياري از effect هاي نمايشي ويندوز فعال خواهند بود.

از جمله اين Effect ها مي توان به محو شدن تدريجي منوها، سايه در

زير اشاره گر موس، کشويي بازشدن منوها، سايه در زير منوها و ...

اشاره کرد. وجود اين effectها در کنار زيبايي که ايجاد مي کنند،تا حدي

باعث کند شدن ويندوز (البته نه خيلي زياد، ولي در سيستمهاي قديمي

اين مساله مي تواندمشکل ساز باشد) مي شوند.شما مي توانيد همه

يا بخشي از اين effect ها را غير فعال کنيد ولي در بين آنها چند گزينه هم

وجود دارد که وجود آنها لازم مي باشد. از جمله:Use common tasks in folders و

Use visual styles on windows and buttons(براي اينکه theme ويندوز XP فعال باشد).

خب حال براي انجام اين تغييرات مراحل زير را انجام دهيد:

1- به Control Panel برويد.

2- بر روي System کليک کنيد.

3- به برگه Advanced از پنجره System Properties برويد.

4- در بخش Performance بر روي دکمه Settings کليک کنيد.

5- پنجره Performance Options کليک کنيد.

6- حال در اينجا 4 دکمه راديويي(Radio Button) مشاهده مي کنيد. اولين دکمه

به ويندوز اين اختيار را مي دهد که با توجه به نوع و سرعت سيستم بهترين گزينه ها

را انتخاب کند. و با انتخابدومين گزينه شما ترجيح مي دهيد که ويندوز بهترين ظاهر

را داشته باشد. گزينه سوم هم ويندوز را براي داشتن بهترين کارايي تنظيم مي کند.

و اگر مي خواهيد خودتان اين تنظيمات را تغيير دهيد، گزينه Custom را انتخاب کنيد

و در ليست زير آن به فعال يا غير فعال کردن اين effect ها بپردازيدموضوعات مشابه: