مجتبي جباري، هافبك تيم استقلال از چند تيم عربي پيشنهاد دريافت كرده است اما مسئولين اين تيم مخالفت خد را با اين اتفاق اعلام كردند و به جباري نيز گفته شد كه تا پايان فصل قيد جدايي را بزند اما اين بازيكن قصد دارد از استقلال جدا شود و اين اتفاق قطعا در پايان فصل رخ مي دهد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، جباري پس از حضور در تركيب اصلي استقلال و عدم بوجود آمده مصدوميت جديد توانست با شرايط ايده آلي در اين تيم روبرو شود و چند پيشنهاد از قطر و امارات در يافت كرد اما وي اعلام كرده است كه در حال حاضر به جدايي فكر نمي كند و قصد دارد و تا پايان فصل در بازي هاي استقلال تمركز داشته باشد.

گفتني است، اين بازيكن مي خواهد از اين تيم جدا شود و برنامه هايي نيز براي اين اقدام دارد اما هنوز اين شرايط و چگونگي آن اعلام نشده است اما گفته مي شود وي در اين خصوص صحبت هايي را با مسئولين انجام داده است و قرار به اين است كه جباري نيز مانند فرهاد مجيدي بدون سر و صدا و با شرايط خاص از استقلال برود.


موضوعات مشابه: