رشد شديد قيمت دلار در بازار افزايش نسبي قيمت خودروهاي وارداتي را به همراه داشته اما عرضه زياد خودرو مانع از ادامه اين روند مي شود

حسين اردوخاني رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: با توجه به نوسانات شديد ارز در روزهاي گذشته تاثيراتي به بازار خودروهاي وارداتي داشته اما عرضه مناسب مانع از افزايش قيمت بيش از حد در اين محصولات مي شود.
وي ادامه داد: در حال حاضر عرضه خودروهاي وارداتي در بازار بيش از تقاضا است و پيش بيني مي شود تا پايان امسال قيمت اين محصولات ۱۰ درصد كاهش يابد.
اردوخاني تصريح كرد: افزايش قيمت ارز در بازار بهانه اي شد تا سوء استفاده گران بهانه اي براي افزايش قيمت خودروهاي وارداتي پيدا كنند كه اين امر موقتي است.
وي اظهار داشت: در اين شرايط وارد كنندگان متعهد بايد عرضه محصولات به بازار را افزايش دهند تا از اقدام سوء استفاده گران براي رشد قيمت ها جلوگيري شود.


موضوعات مشابه: