شرکت Viva نخستین شبکه نسل چهارم LTE را در کویت راه اندازی کرد.
به گزارش اخبار خارجی موبنا، شرکت Viva از اوایل سال 2012 سرویس های شبکه LTE را در کویت ارایه می کند.
به گفته سلمان ابن عبدالعزیز البدران، مدیرعامل شرکت Viva، فناوری LTE هم اکنون فقط قرار است در بخش هایی از کویت ارایه شود، اما در آینده نزدیک قرار است همه فضاهای این کشور را تحت پوشش قرار دهد.
گفتنی است شرکت VIVA سرویس های LTE را همراه با جدیدترین فناوری های پهنای باند ارایه می کند و در بخش ارتباطی سرویس های پیشرفته ای ارایه می دهد.


موضوعات مشابه: