کارشناسان درباره استفاده از گوشی های هوشمند به لحاظ فیزیکی و تاثیری که این دستگاه ها بر اندام کاربران می گذارد هشدار داده اند.
به گزارش اخبار خارجی موبنا، کارشناسان بهداشتی در انگلیس اعلام کرده اند که استفاده بیش از حد از گوشی های هوشمند می تواند به لحاظ فیزیکی برای کاربران خطرناک باشد.
گفتنی است این دستگاه ها ممکن است موجب ساییدگی مهره های گردن و باعث ایجاد درد در نقاطی از دست و گردن شوند.
بر این اساس گفته می شود که این دستگاه ها بر روی اندام هایی مثل سر و گردن و دست تاثیر می گذارد.
اگرچه بیشتر کارشناسان درباره تشعشعات ناشی از این دستگاه ها هشدار می دهند اما مشکلات روحی روانی ناشی از این دستگاه ها را نیز نباید دست کم گرفت.
در بسیاری از موارد هشدار داده شده که این دستگاه ها بر روی رفتار کاربران هم تاثیر گذاشته و باعث منزوی شدن آنها می شود.

موبنا


موضوعات مشابه: