اخیرا شرکت سامسونگ در مدلهای جدید استار خود از ای سی فلشهای متفاوتی نسبت به قبل استفاده کرده است که بایستی با فایل فلشهای جدید نسبت به فلش این سری اقدام شود و فلش با ورژنهای قدیمی تر باعث خاموش شدن و گاها معیوب شدن بوت شده که فعلا تنها راه ترمیم بوت انها استفاده از جی تگ بوده و با نرم افزارهای قبلی نمیتوان انها را ترمیم کرد.
تنها مشخصه این سری این است که ورژن نرم افزاری انها مربوط به اوریل 2010 به بعد میباشند و به عبارتی ورژن انها به je و بعد از ان ختم میشود.

مثال:
s5230xpJE4

برای فلش این سری حتما از فایل هم ورژن یا بالاتر استفاده کنید.

موضوعات مشابه: