ظاهراً قرار نيست هيچ تغيير در سياست هاي اطلاع رساني شركت ارتباطات زيرساخت به عنوان متوالي تامين پهناي باند اينترنت كشور رخ دهد. همچون دفعات گذشته، اينترنت كشور در ابتداي هفته گذشته دچار اختلال شد، كاربران اختلال ها را كاملاً احساس كردند، رسانه ها پرسش گري كرده و در نهايت شركت ارتباطات زيرساخت تنها در پاسخ به پرسش يكي از رسانه ها اختلال مذكور را تاييد كرد.
به عبارت ديگر همچون گذشته خبري از اطلاعيه رسمي، توضيح مشكل، زمان رفع اختلال، مسيرهاي جايگزين و دادن اطمينان خاطر به مصرف كنندگان اينترنت در كشور از سوي شركت مذكور در كار نبود. عذرخواهي كه پيشكش امري كه روي آن تاكيد بسياري شده و در فرهنگ ما به تكريم ارباب رجوع معروف است.

در عوض زماني كه همچنان اختلال ها محسوس و غيرقابل انكار بود، پيگيري يكي از رسانه ها در خصوص علت ماجرا تنها تكذيب شركت زيرساخت را در پي داشت. آري، به هر حال اينگونه است و اصولا قرار نيست خبر اختلال هاي اينترنت اطلاع رساني عمومي شود و اين رسانه ها هستند كه بايد به مرجع عرضه اينترنت كشور مراجعه كرده و درصورت نبود انواع موانع مرسوم اداري اعم از انبوه جلسات، مرخصي.ها، ماموريت.ها، صرف نهار و ... پاسخكي دريافت كنند.

اما بشنويد از ريزكشور نقطه اي شكل حاشيه خليج فارس در همين ايام كه مسوولان اينترنت كشور بدون اشاره به هيچ جزيياتي در پي تاييد و تكذيب اختلال اينترنت بودند، شركت "دو" در امارات متحده عربي چه خبري را خطاب به اندك مصرف كنندگان اينترنت كشورشان مخابره كرد. اين شركت اعلام كرد، كابل SMW3 در نزديكي كانال سوئر مصر و كابل i2i كه جنوب هند و سنگاپور را به يكديگر متصل مي كند، قطع شده است. "دو" در ادامه گفته، به سرعت از مسيرهاي جايگزين خود براي تامين اينترنت استفاده خواهد كرد اما كاربران احتمالا با كندي سرعت اينترنت مواجه خواهند شد."
اگرچه كندي سرعت در اين كشور از سوي كاربران گزارش نشد، ليكن شركت مذكور به راحتي موضوع را به اطلاع مصرف كنندگان خود رساند، حال آن كه چه بسا به راحتي مي توانست به تكذيب موضوع بپردازد.
مخلص كلام آنكه اگر مسوولان شركت ارتباطات زيرساخت عادت كنند كه همچون شركت مخابرات و اپراتورهاي تلفن همراه كشور قبل يا حين بروز اختلال، به مشتركان خود احترام گذاشته و ضمن پوزش به بيان چرايي و زمان رفع مشكل مي پردازند، عادت نيكي بوده و به مشتركان خود لطف كرده اند.


موضوعات مشابه: