پيشرفت. روز افزون در حوزه فناوري اطلاعات و ايجاد فاصله اطلاعاتي ميان والدين و فرزندان كه از آن به عنوان شكاف ديجيتالي ياد مي.شود، سبب شده تا در برخي موارد كنترل و نظارت كافي و مناسبي از سوي خانواده.ها بر روي عملكرد فرزندان در زمان كار با رايانه و اينترنت وجود نداشته باشد، اما خانواده.ها چگونه مي.توانند بر عملكرد فرزندانشان در فضاي مجازي نظارت داشته باشند تا كارشان سبب بروز آسيب.هاي ديگري نشود؟

به گزارش ایسنا مسعود سجودي، كارشناس معاونت تشخيص و پيشگيري پليس فتا دراين.باره گفت: والدين بايد خود را از نظر دانش عمومي رايانه به روز كنند تا آشنا نبودن آنان با رايانه موجب نشود از كنترل.هاي اوليه بر فرزندانشان باز مانند.

سجودي با بيان اينكه خانواده.ها بايد ساعات كار فرزندان خود با رايانه را برنامه.ريزي و زمان.بندي كنند، گفت: اين امر سبب مي.شود تا از سلامت جسمي فرزندان خود نيز محافظت كنند.
به گفته وي، خانواده.ها بايد به فرزندان خود ياد بدهند كه خارج از دنياي مجازي و رايانه نيز به كسب علم و دانش توجه داشته باشند و بدون اين فراگيري.ها حضور وي در فضاي مجازي آيند.ه.اي نخواهد داشت.
كارشناس معاونت تشخيص و پيشگيري پليس فتا از كاربران خواست از نگهداري اطلاعات شخصي بر روي رايانه.شان خودداري و اطلاعات شخصي خود را رمزگذاري و بر روي cd و dvd ذخيره و از آن در محل مناسبي مراقبت كنند.
عكس.هاي خانوادگي را پس زمينه رايانه ذخيره نكنيد
سجودي همچنين از شهروندان خواست تصويرهاي پس زمينه رايانه خود را به دقت انتخاب كنند چرا كه قرار دادن عكس.هاي شخصي و خانوادگي در پس.زمينه رايانه مي.تواند سبب سوء. استفاده در فضاي مجازي شود.
به گزارش ايسنا، وي تصريح.كرد: با توجه به اين كه فضاي مجازي همانند فضاي عمومي جامعه محل حضور افراد ناباب و ناشناس است، خانواده.ها بايد در برقراري ارتباطات اينترنتي فرزندان خود نظارت كافي داشته و آنان را از برقراري ارتباط با افراد ناشناس برحذر دارند و با ايجاد يك رابطه خوب و حس اعتماد با فرزندان سبب شوند تا در هنگام بروز هر تهديد و آسيبي در اين فضا فرزندان آن را به والدين خود گزارش دهند.


موضوعات مشابه: