سعيد نوري.آزاد - جام جم : هزينه ماهانه شما براي استفاده از اينترنت چقدر است؟ آيا از كيفيت ارتباط اينترنتي كه به شما ارائه مي.شود، رضايت داريد؟ اگر جوابتان به سوال دوم منفي است نگران نباشيد، چراكه شما تنها نيستيد و تقريبا تمام كاربران اينترنت ـ كه طبق آمار رسمي حدود 30 ميليون نفرند- با شما همدرد و همصدا هستند.

جاي سوال و تعجب هم آنجاست كه كسي در آن سوي خط دستگاه.هاي مسوول اين حوزه، پاسخگوي شما نبوده و شما در گشت و گذار اينترنتي خود فقط بايد ناظر صفحاتي باشيد كه باز نمي.شود و خدمتي كه عملا ارائه نمي.شود.

ديگر خبرنگاران اين حوزه هم نياز نمي.بينند كه در اين. مواقع با مسوولان نظارت و ارائه خدمات اينترنت تماس بگيرند، چرا كه بنا به تجربه جوابي جز خاموش بودن تلفن همراه يا سنگ قلاب شدن ميان روابط.عمومي و رئيس دفتر دستشان را نمي.گيرد.در اين ميان مي.ماند حق پايمال شده من و شماي كاربر اينترنتي كه نه كيفيت دارد و نه پشتيباني. طي روزهاي اخير بار ديگر شاهد اختلال در اينترنت كشور هستيم كه تا پيش از اين به قطع شدن كابل.هاي زير دريا و امثال آن ربط داده مي.شد و اين روزها به نام.هاي ديگري مثل اينترنت ملي ...
دليل و ريشه هرچه باشد براي كاربران و استفاده.كنندگان اينترنت قانع.كننده نيست، چرا كه هزينه چندين برابري نرخ جهاني را پرداخت مي.كنند اما از كيفيت خبري نيست. در مراتب تجاري و اقتصادي نيز شركت.هاي بزرگ و كوچك ارائه كننده خدمات فناوري و حتي ساير شركت.ها و موسسات هم عملا تكيه.گاه ارتباطي خود را از دست داده.اند و نمي.توانند فعاليت عادي خود را نيز انجام دهند چه رسد به استفاده.هاي خاص از اين شريان ارتباطي. آيا مسوولان نظارت و ارائه اين خدمات به فكر تبعات و آثار ايجاد محدوديت.هاي فني براي اين شبكه.ها بر اقتصاد و افكار عمومي هستند؟ از نگاهي ديگر حتي اگر به استناد صحبت.هاي تكراري باز هم كابلي در جايي از مملكت پاره شده باشد، آيا بايد زيرساخت كل كشور اينچنين به لرزه بيفتد؟ آيا در عرصه ارائه خدمات ارتباطي موضوع پيگيري حقوق مردم در جامعه ما جايي براي صحبت دارد؟ مسوولان ذي.ربط خود بايد به فكر اين موضوع باشند، چرا كه سكوت و فقر ارتباطي وزارت ارتباطات عامل اصلي دامن زدن به شايعاتي مبني بر قطع اينترنت كل كشور بعد از راه.اندازي شبكه ملي اينترنت است.