با راه.اندازي سرويس ارسال پيامک در شبکه تلفن ثابت (FIX SMS)، ارسال و دريافت پيام از شبکه تلفن ثابت به ثابت، ثابت به سيار و برعكس امکان.پذير است كه شركت مخابرات هم.اكنون در حال آزمايش برخي از تجهيزات جانبي توليد شده از نظر رعايت استانداردهاي جهاني است.

به گزارش ايسنا، تجهيزات جانبي پيامک در شبکه تلفن ثابت، گوشي تلفن نيست، بلکه محصولي مانند نمايشگرهاي شماره.دار است که براي ارسال پيام کوتاه از تلفن ثابت مشترکان مي.توانند آن را به گوشي تلفن ثابت خود متصل و از آن استفاده کنند.

سرويس ارسال پيامک در شبکه تلفن ثابت از طريق گوشي.هايي امکان.پذير است که استاندارد و داراي قابليت ارسال يا دريافت پيامك باشند.

براي استفاده از اين خدمت به ثبت.نام و پرداخت وجه اوليه نياز نيست و تمامي مشتركان تلفن ثابت مي.توانند با تهيه گوشي با شرايط ذكر شده، از اين سرويس بهره.مند شوند.

تعرفه ارسال پيامك شبكه تلفن ثابت به ثابت (شهري). يك پالس، تلفن ثابت به ثابت (بين شهري). دو پالس، تلفن همراه به ثابت (شهري و بين.شهري). طبق تعرفه تلفن همراه به زبان فارسي دو پالس و به زبان انگليسي پنج پالس، تلفن ثابت به همراه (شهري و بين شهري). دو پالس و تلفن ثابت به ساير كشورها (بين.الملل). پنج پالس است.

سرويس پيام کوتاه تلفن ثابت، ارسال پيام.هاي کوتاه متني را در شبکه.هاي تلفن ثابت و هم.چنين امکان تبادل با شبکه موبايل را ممکن مي.سازد، اين سرويس باعث مي.شود تا بتوان خدمات متنوع ديگري را نيز از طريق دستگاه.هاي تلفن ثابت عرضه کرد.

اين قابليت از طريق گوشي.هايي امکان.پذير است که قابليت ارسال پيامک را دارند. در اين روش تمامي مشترکان تلفن ثابت تهران مي.توانند با تهيه اين گوشي.ها از اين سرويس بهره.مند شوند که در اين مورد نياز به ثبت.نام و پرداخت وجه اوليه نيست.

مدير عامل شركت مخابرات ايران در اين باره ابراز كرد: به دنبال عرضه تجهيزات جانبي اين سرويس در بازار هستيم تا مردم راحت.تر بتوانند از اين سرويس بدون نياز به تغيير در گوشي.هاي تلفن ثابت خود استفاده کنند.

به گفته صابر فيضي اين کالا كه به.عنوان رابط ميان تلفن ثابت مشترک با سيستم پيام کوتاه عمل مي.کند، در داخل ايران نيز به راحتي توليد مي.شود و درصورت توزيع اين محصول در بازار، امکان ارسال پيام کوتاه از تلفن ثابت به ثابت و موبايل و برعکس فراهم خواهد شد.

براي ارسال پيام از شبکه تلفن ثابت، ابتدا بايد به منوي دستگاه تلفن خود وارد شده و شماره 9717000 را در قسمت SMS Center در هر دو قسمت Deliver و Submit وارد كنيد.

پس از آن پيام.هاي خود را با انجام مراحل زير ارسال كنيد:

1- دکمه نوشتن (Write) را فشار دهيد.

2- پيام خود را توسط دکمه.هاي موجود تايپ کرده و دکمه OK را فشار دهيد.

3- شماره تلفن مقصد (گيرنده) را وارد کرده و دکمه OK را فشار دهيد.

پيام شما ارسال خواهد شد و پيغام موفق (Successful) برروي گوشي شما نمايش داده مي.شود؛ درصورت دريافت پيام توسط گيرنده،. گوشي شما با پخش آلارم و اعلام برروي صفحه نمايش، تحويل موفق پيام (delivery) را به شما اعلام مي.کند.

درصورت دريافت پيام توسط گوشي شما،. دكمه "خواندن" پيام (read). را فشار دهيد و بدين ترتيب آخرين پيام دريافتي شما برروي گوشي نمايش داده مي.شود.

مدير عامل مخابرات استان تهران هم در اين باره گفت: سرويس.هاي عمومي مثل تعرفه پالس تلفن ثابت يا همراه مشمول كنترل شديد دستگاه.هاي نظارتي هستند.

محمد روح.اللهي با بيان اينكه ارسال پيامك از تلفن ثابت برقرار شده است اظهار كرد: با يك شركت هم در تهران در اين زمينه قرار.داد بسته.ايم كه بازاريابي. و گسترش سرويس را انجام مي.دهد.

وي افزود: سرويس ارسال پيامك از تلفن ثابت به ترمينال نياز دارد كه از شما سفارش گرفته و از گيت ثابت به ثابت و يا به سمت گيت.هاي موبايل ارسال مي.كند؛ ما در حال حاضر با همراه اول قرار.داد داريم و بين همراه اول و ثابت امكان مبادله پيامك وجود دارد.


موضوعات مشابه: