اين ستاره در ميان خوشه اي از ستارگان ديگر قرار دارد

بي بي سي : منجمان بريتانيايي بزرگترين ستاره اي را كه تا كنون در كهشكشان راه شيري رديابي شده، مشاهده كرده اند.

جرم اين ستاره دويست و پنجاه برابر خورشيد است.
محققان مي گويند انتظار مي رود كه اين گونه ستاره هاي عظيم الجثه فقط براي چند ميليون سال بدرخشند و بعد از اين مدت خود به خود منفجر شوند.
اين ستاره در خوشه اي از ديگر ستارگان قرار دارد و محققان آن را در رصدخانه بزرگ شيلي مشاهده كرده اند.

گروه منجمان، كه هدايت آن را محققان بريتانيايي بر عهده داشته اند، مي گويد جرم و درخشش اين ستاره از آنچه بسياري امكانپذير مي دانسته اند، خيلي فراتر است.
محققان مي گويند اين ستاره بزرگ كه نامش را R136al گذاشته اند، دو برابر بزرگترين ستاره اي است كه تا كنون در كهكشان راه شيري ديده اند و درخشش آن ميليون ها بار بزرگتر از درخشندگي خورشيد است.
بعيد است كه قمر يا اقماري در درون توده ستاره ها و يا به دور اين ستاره عظيم در حال چرخيدن باشد.
جاناتان ايموس، گزارشگر علمي بي بي سي، مي گويد با توجه به مدت زماني كه لازم است تا قمري تشكيل شود، طول عمر اين ستاره براي اين منظور كفايت نخواهد كرد.
عمر كوتاه اما پر درخشش اين توده از ستارگان، قاعدتا بايد با انفجارهاي قدرتمند به پايان برسد.
بنا به نظريه هاي علم نجوم، شمار اين دست از ستاره هاي غول پيكر در اوايل پيدايش كهكشان راه شيري زياد بوده است.
به باور گزارشگر علمي بي بي سي مشاهداتي كه اخيرا انجام شده اين نظريه را تقويت مي كند.


موضوعات مشابه: