شرکت هاي بزرگ توليدکننده تلفن همراه به پيروي از اپل قصد دارند تعداد گوشي هاي توليد سالانه خود را کاهش دهند.

به گزارش موبنا، با توجه به توليد شرکت اپل که در ساخت گوشي تلفن همراه فقط يک مدل توليد مي کند، شرکت هاي htc، rim، سوني و موتورولا قصد دارند تعداد مدل گوشي هايي را که سالانه توليد مي کنند همانند اين شرکت آمريکايي کاهش دهند.

گفتني است شرکت هاي مذکور به اين نتيجه رسيده اند که تمرکز بر چند مدل محدود موفقيت آنها را بيشتر تضمين مي کند.

بر اساس اين گزارش، شرکت هاي htc، rim، سوني و موتورولا در نظر دارند منابع و بازاريابي خود را به.جاي پر كردن بازار با مدل هاي مختلف، بر مدل.هاي معيني متمركز كنند.


موضوعات مشابه: