سلام

در مورد این سیستم عامل جدید و جالب باید این نکته رو در هنگام نصب نرم افزار مورد توجه قرار دهیم:

زمانی که قصد نصب نرم افزار رو دارید دقت کنید که تو پوشه یا اسم اون نرم افزار از کلمات فارسی استفاده نکرده باشید چون در این صورت نرم افزار نصب نخواهد شد و با تغییر اسم اون نرم افزار یا پوشه مربوطه از فارسی به اینگلیسی این مشکل بر طرف میشه و نرم افزار مربوطه نصب خواهد شد.

امیدوارم مفید واقع بشه


موضوعات مشابه: