سلام

iTunes نگارش 10.2.2 منتشر شد

iTunes 10.2.2 for Windows XP, Vista or Windows 7برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] کلیک کنید
کلیک کنیددر پناه حق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

موضوعات مشابه: