ه منظور تسهيل استفاده مشتركين از گوشي.هاي نسل جديد تلفن همراه، همراه اول از طريق دفاتر خود ميكرو سيم كارت عرضه مي.كند.

به گزارش شرکت ارتباطات سیار ایران، اين ميكروسيم.كارت.ها(سيم.كارت.ه ي كوچك) با گوشي.هاي نسل جديد سازگار بوده و مشتركان همراه اول مي.توانند جهت تعويض سيم.كارت خود و خريد ميكرو سيم.كارت، علاوه بر دفاتر منتخب خدمات ارتباطي، از طريق شركت خدمات اول مبين(۱۸۶۸)، دفاتر مشتركين تهران و مراكز تلفن همراه استان.ها اقدام نمايند.

بر اساس اين گزارش، تعويض سيم.كارت و ارائه ميكروسيم.كارت جديد، بدون اخذ وجه اضافي (به قيمت تعويض سيم.كارت معمولي) انجام مي.شود و هزينه اين تعويض براي مشتركان دائمي در صورتحساب دوره و براي مشتركان اعتباري به صورت كسر از شارژ اعمال مي.شود.

گفتني است همراه اول پيش از اين از ابتداي سال جاري، عرضه آزمايشي و محدود اين ميكروسيم.كارت.ها را آغاز كرده بود و هم اكنون عرضه عمومي را شروع كرده است.


موضوعات مشابه: