سلام

دوستان عزیز این ترفندی است که باعث میشود که شما با فایرفاکس 3 پرواز کنید.این روش در dailup تاثیری ندارد تنها در adsl و دیگر امکانات تاپیر باور نکردنی دارد. این روش تنها باز کردن صفحات را افزایش میدهد به طور باور نکردنی.

مراحل زیر را انجام دهید

1. در آدرس بار تایپ کنید "about:config" و دکمه اینتر را کلیک کنید. در پنجره ای که باز می شود بدنبال کدهای زیر بگردید:

2. کدهای زیر را پیدا کنید و مقادیر آنرا تغییر دهید:

تغییر "network.http.pipelining" به "true"

تغییر "network.http.p.r.o.x.y.pipelining" به "true"

تغییر "network.http.pipelining.maxrequests" به عددی مانند 30. این عدد بهمرورگر می گوید درخواست شما را 30 بار پشت سرهم تکرار نماید.

3. در آخر کار بر روی صفحه کلیک راست کنید سپس مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید

New ----> Integer نام آنرا "nglayout.initialpaint.delay" بگذارید و مقدار آن نیز "0" باشد. این مدت زمانی است که مرورگر منتظر می ماند تا اطلاعات از مبدا برای آن ارسال شود.

حلا قادر خواهید بود که با فایرفاکس 3 پرواز کنید
30:30:30:30:30:30:30:30:

موضوعات مشابه: