شرکت Ascendent Systems به دنبال گسترش همکاری*های خود با شرکت مخابراتی Sprint سرویس جدیدی با نام Voice Mobility Suite عرضه کرده است که می*تواند استفاده از تلفن*همراه را آسان کند.

این سرویس که برای کاهش هزینه*های اضافی و افزایش کارایی گوشی ارایه شده است، به مشترکان ثابت تلفن*های همراه امکان می*دهد کنترل گوشی خود را بیش از پیش در اختیار بگیرند.

سرویس VMS قرار است برای نخستین بار روی گوشی*های بلک*بری ارایه شود و با استفاده از سیستم Mobile Voice System این گوشی (MVS)، امکان کنترل تلفن*همراه از طریق سرور*های مجازی را برای کاربران فراهم کند.

علاوه بر این، سیستم (Voice Mobility Suite (VMS نیز این امکان را برای مالکان گوشی*های بلک*بری به وجود می*آورد که بتوانند از شماره اختصاصی با امنیت بالا و همچنین صندوق پست صوتی خصوصی بهره*مند شوند.

سرویس VMS سازگاری زیادی با سرویس MVS در گوشی*های بلک*بری دارد و می*تواند به راحتی منوی مجازی کاربری گوشی*های BlackBerry را در اختیار کاربران قرار دهد.

موضوعات مشابه: