یک برنامه برای چک کردن و بهینه کردن سیستم شما؛ افزایش سرعت کامپیوتر شما، افزایش سرعت بالا آمدن ویندوز و ... تصویری از محیط نرم افزار:
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] کلیک کنید
کلیک کنید
سیستم عامل مورد نیاز: Windows

حجم نرم افزار: 614 KB
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] کلیک کنید
کلیک کنید