برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید

UPDATE V23 – iPhone 4S iOS6 full supportWe are pleased to announce the latest GEVEY AIO NO CUT update for iPhone 4S.
This update works with the new iOS 6 operating system and it’s compatible with the latest 3.0.04 modem firmware.

- Use the menu available under the Read SIM button of GEVEY NO CUT ONLINE UPDATE V2
or later update software to check for the required settings for each network.
If there is more than 1 network displayed in the list you should try each setting separately;

- If ICCID is not required please replace it with 00000000000000000000;

- If GID1 is not required leave it empty;

- The Delay function is not required for this present update so you can leave it at the default value.


One last request! Please post on our forum errors
regarding the GEVEY AIO Configurator.
We want to make it the most complete and correct reference tool
for your unlocking needs and we need your help !
GEVEY SIM AIO Version 3 for GEVEY AIO CUT links:

1.
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید

2.
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید

3.
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید

4.
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید

5.
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید

GEVEY SIM AIO Version 2 for GEVEY AIO NO CUT links:

1.
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید

2.
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید

3.
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید

4.
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید

5.
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


****************************************

IMPORTANT INFO:

How to use your GEVEY after FREE UPDATES are over ?
- If you have already completed FREE updates your GEVEY will be stuck in UPDATE MODE.
- If you press the Read SN button the software will read the SN from your GEVEY
and also restore your GEVEY to the last working state.
- So if your GEVEY was updated with version xx on last successful update,
by using
Read SN button you will be able again to use that version
!! ATTENTION !!

If your GEVEY stopped updating during the
UPDATE procedure because of a FAILURE


DON’T USE THE READ SN BUTTON TO GET
YOUR GEVEY OUT OF UPDATE MODE !!


If you do that it might render your GEVEY UNUSABLE
if the last update WAS NOT SUCCESSFUL.


So you can use this button to get your GEVEY out of UPDATE MODE only if your GEVEY
reached the maximum number of FREE updates !برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنیدBR,
Manole


موضوعات مشابه: