به تازگی دستگاه تلفن همراه جدیدی با کاربرد ساده برای سالمندان ارایه شده است.

به گزارش اخبار خارجی موبنا، Doro Phone Easy یک گوشی تلفن همراه ساده است که قابلیت تنظیم فهرست تماس.ها و جزئیات تقویم را از راه دور فراهم می.کند.
برای استفاده از این گوشی فقط کافی است کاربر با طرز استفاده ابتدایی این دستگاه آشنا باشد.
این دستگاه شماره تماس.های ضروری، تاریخ تولد، گروه خونی و سیاهه داروها را در حافظه نگه می.دارد و در عین حال می.تواند مکان جغرافیایی فرد را با استفاده از شبکه موبایل نشان دهد.
اگر. شخص کلید اضطراری را فشار دهد، دستگاه با یکی. از اقوامش تماس می.گیرد و موقعیت جغرافیایی وی را نشان .دهد.