نرم افزار حسابداري فروشگاههاي تلفن همراه(نسخه آزمايشي)


امكانات نرم افزار:

ثبت فاكتورخريد گوشي ، خط ( ثبت سريال بصورت اختياري ) و لوازم جانبي - امكان انتخاب گوشي براساس سريال دستگاه موجود و استفاده از باركدخوان - پيگيري قطعات معيوب از فروشنده براساس سريال - ثبت و نمايش قطعات با قيمتهاي خريد متفاوت و نمايش سود آني - كنترل موجودي كالا - گزارشات متنوع فروش - ثبت و چاپ صلحنامه تلفن همراه - امكانات فروش اقساطي


برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید
نسخه ازمایشی

برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید
برنامه حتما قبل از اجرای برنامه نصب شود

سربلتد باشید............