اگر تلفن همراه شما در آب افتاد و خيس شد، بايد براي نجات آن سريع وارد عمل شويد، شايد بتوانيد دوباره آن*را احيا کنيد تا قادر به کار کردن باشد. ما در اينجا مراحل چگونگي اين كار را براي شما توضيح مي*دهيم.


1 - اگر تلفن همراه*تان روشن بود بدون سعي در خاموش کردن، بلافاصله باتري آن*را جدا ساخته،خشک کنيد و کنار بگذاريد ولي اگر از آن نوع تلفن*هايي بود که خارج کردن باتري آنها بسيار دشوار است و زمان مي*برد، بي*معطلي آن*را خاموش کنيد. سپس بدون فوت وقت سيم*کارت را هم خارج كرده، خشک کنيد و کنار بگذاريد. پس از آن بهترين کار باز کردن بدنه موبايل است اما اگر تجربه و لوازم مناسب اين کار را نداريد، خودتان اين*کار را نکنيد و آن*را به افراد متخصص بسپاريد. شستشو و سرويس قطعات داخل تلفن کاري است که در اين مرحله ضروري است، مخصوصا اگر در آب کثيف يا حاوي مواد شيميايي افتاده باشد. بهترين مايع جهت شستشو الکل سفيد است.


2 - پس از آن تلفن را با سشوار سرد خشک کرده (استفاده از سشوار داغ مي*تواند صدمه جدي به دستگاه وارد کند) و براي چند ساعت در يک محل خشک و گرم در معرض جريان هوا قرار دهيد. توجه داشته باشيد که قرار دادن دستگاه آب خورده در معرض نور مستقيم خورشيد و گرما و حرارت زياد موجب بخار شدن آب درون آن و در نتيجه صدمه ديدن و خرابي آن مي*شود. سپس آن*را در يک دستمال خشک نازک ريزبافت پيچيده، داخل يک کاسه برنج خام در ميان برنج*هاي خشک قرار داده و براي چند روز آن*را همان*جا به حال خود رها کنيد. در قدم بعدي تلفن همراه را از داخل کاسه برنج خارج کرده، تمام اجزاء و قطعات داخلي آن*را در معرض باد قوي سشوار سرد قرار دهيد و سپس قطعات را در جاي خود بسته و پيچ*هاي آن را محکم کنيد و سيم*کارت را داخل آن گذاشته و باتري را نصب کرده و دستگاه را روشن کنيد. اگر پس از انجام همه اين مراحل تلفن همراه روشن نشد و کار نکرد، شما واقعا آدم بدشانسي هستيد. حال تنها راهي که باقي مي*ماند اين است که به نمايندگي سرويس و تعميرات آن و يا تعميرگاه معتبر ديگري مراجعه کنيد.