اعمال تخفيف 20 درصدي قيمت اينترنت براي شركت*ها به صورت علي*الحساب مدير عامل شركت ارتباطات زيرساخت در پاسخ به ابهامات تاخير يك ساله اجراي تخفيف 20 درصدي اينترنت گفت: عملاً تخفيف را اجرا كرده*ايم اما صورت حساب*ها علي*الحساب است؛ يعني با كمتر از 20 درصد صورت*حساب صادر شده و 20 درصد را از كساني كه تأييد شده بودند وصول نكرده*ايم.

محمود خسروي در گفت*وگو با خبرگزاري فارس در پاسخ به اين سوال كه تخفيف 20 درصدي اينترنت از چه تاريخي اجرايي مي*شود، اظهار داشت: طبق شروط كميسيون تنظيم مقررات كه شركت*ها بايد اعمال اين تخفيف را براي مشتركانشان متعهد مي*شدند، تخفيف 20 درصدي داده شده است؛ اما صورتحساب*هاي شركت*ها علي الحساب و منتظر مصوبه مجمع شركت زيرساخت بوده است كه عملا اين 20 درصد تخفيف اجرايي شده است.
مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت در پاسخ به اين سوال كه "به گفته* مسئولان شركت*هاي اينترنتي، عليرغم ارسال تاييديه صلاحيت از رگولاتوري به شركت زيرساخت، هنوز اين تخفيف براي هيچ شركتي اعمال نشده "، گفت: ما تخفيف داده*ايم؛ اما صورت حساب*ها علي*الحساب بوده است؛ يعني با كمتر از 20 درصد صورت*حساب صادر شده و اين علي*الحساب بوده است.
وي در واكنش به* اينكه " توزيع كنندگان اينترنت مي*گويند تخفيفي در نرخ پهناي باند آنها اعمال نشده است "، گفت: تخفيف عملا اعمال شده است؛ هر كسي مي*گويد بيشتر از 20 درصد علي*الحساب صادر شده، مداركش را بياورد، ببينيم.
خسروي افزود: دليل علي الحساب بودن اين بود كه هنوز مصوبه مجمع شركت، ابلاغ نشده بود؛ 20 درصد را تخفيف داده*ايم؛ اما *حساب*هايشان علي*الحساب است و زماني مي*تواند به حساب بنشيند كه مصوبه مجمع ابلاغ شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه " سرانجام چه زماني مصوبه كميسيون، تصويب مجمع را اخذ خواهد كرد "، گفت: امضاء*ها انجام* شده؛ معاونت برنامه*ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهور و وزير ارتباطات مصوبه را امضا كردند.
وي ادامه داد: هفته پيش نيز وزير اقتصاد و دارايي امضاء* كردند؛ فقط آقاي عزيزي (معاونت حقوقي رئيس جمهور) مانده است.
مديرعامل شركت زيرساخت در پاسخ به اين سوال كه "پيش*بيني شما از زمان نهايي ابلاغ و لازم*الاجرا شدن تخفيف 20 درصدي چه زماني است "، گفت: اميدواريم هفته آينده ابلاغ شود؛ اما تاكيد مي*كنم كه ما عملا 20 درصد را از كساني كه تأييد شده بودند وصول نكرده*ايم و 20 درصد كاهش داديم.
خسروي بار ديگر تاكيد كرد: تخفيف 20 درصدي اينترنت را عملا اجرا كرده*ايم؛* اما به صورت علي*الحساب.


به گزارش فارس، مصوبه تخفيف 20 درصدي نرخ پهناي باند اينترنت اوايل مردادماه 89، از سوي سازمان تنظيم مقررات به شركت ارتباطات زيرساخت ابلاغ شد و پيش بيني شده بود در نتيجه اين تصميم، قيمت نهايي اينترنت براي كاربران خانگي 8 تا 10 درصد ارزانتر شود.
اما به گفته توزيع كنندگان اينترنت و شركت*هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي، اين مصوبه تاكنون به مرحله اجرا نرسيده و علاوه بر اين براي كاربران اينترنت نيز اين توقع پيش آمده كه اينترنت را نسبت به گذشته ارزان تر بخرند و اين موضوع، مشكلاتي را براي شركت*ها رقم زده است.موضوعات مشابه: