اپل چندين مورد در سال2010 اعلام كرده بود كه آي*فون 4 سفيد*رنگ در دسترس مشتريان قرار خواهد گرفت، اما هنوز اين اتفاق رخ نداده است.

به گزارش ایسنا، اپل در اوايل ماه ژوئيه اعلام كرد: در اواخر اين ماه آي*فون 4 سفيد*رنگ وارد بازار مي*شود، اما اندكي بعد اعلام كرد اين محصول در اواخر سال 2010 به دست مشتريان خواهد رسيد.

يكي از مقامات ارشد اپل تاييد كرد: آي*فون 4 سفيد*رنگ به*طور حتم در تابستان سال جاري روانه* بازار مي*شود.