پس از شكايت اپل عليه سامسونگ به اتهام كپي*برداري از فن*آوري اين شركت در ساخت تلفن*هاي هوشمند و رايانه*هاي تبلت، سامسونگ اعلام كرد كه به انجام عمل متقابل دست مي*زند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، در دادخواست اپل عليه سامسونگ كه به يك دادگاه منطقه*اي در آمريكا ارجاع شده، آمده است: در ساخت تلفن*هاي همراه سامسونگ و تبلت گالكسي* از آي*فون و آي*پد كپي*برداري شده است.

سامسونگ با صدور بيانيه اعلام كرده* است: سامسونگ به*طور فعال به اين اقدام قانوني پاسخ مي*دهد و در اين راستا براي حفظ حقوقي معنوي خود از راهكارهاي قانوني وارد عمل مي*شود.

در اين بيانيه آمده است: سامسونگ تا به حال در ساخت محصولات خود از فن*آوري*هاي خود استفاده كرده و داراي حقوق معنوي مستقل است.

خبرگزاري يون*هاپ كره جنوبي گزارش داد: مقامات سامسونگ مي*گويند آن*ها به اپل در زمينه*ي كپي*برداري از فن*آوري بي*سيم سامسونگ مظنون هستند.

يكي از مقامات سامسونگ اظهار كرد: اپل يكي از مشتريان اصلي نيمه* رسانه*هاي ماست، اما اين مرتبه ما به اتهامات اپل پاسخ قاطع مي*دهيم.

اپل دومين مشتري بزرگ سامسونگ پس از سوني در سال ۲۰۱۰ بود؛ شركت آمريكايي اپل، سامسونگ را به كپي*برداري از طراحي و فن*آوري و بسته*بندي آي*فون و آي*پد در ساخت محصولات خود متهم كرده است.


با تشکر.............

موضوعات مشابه: