برای افزایش عرض ( پهنا) قالب آبی هم به این صورت عمل کنید .....

ادمین سی پی-->قالب ها و استایل-->Style Variable Editor-->doc_ Width

Units : %
مقدار رو روی 90

کد:
مثال تصوير 1 را به تصوير 2 تبديل ميكنيم


تصوير1:

برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنیدتصوير2:

برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


منبع:
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: