Bada 2.0 FirmWare - S8530JVLC2 - Turkey

یکی از بهترین فریمور های بادا2 برای Wave II

لینک دانلود

کد:
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: