Bada 2.0 FirmWare - WAVE S8500XELF1 - Russia

یکی از بهترین فریمورهای بادا2 برای Wave I

لینک دانلود

کد:
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: