معاون بررسي*هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام كرد: بر اساس موافقت*نامه پروانه فعاليت ،اپراتور سوم مشابه ساير اپراتورها مي*تواند براي واگذاري سيم*كارت*هاي دائمي حداكثر مبلغ ۱۲۰ هزار تومان و سيم*كارت*هاي اعتباري حداكثر ۲۰ هزار تومان دريافت كند.

به گزارش ایتنا، مهندس سبوحي افزود: اپراتور سوم مي*تواند با توجه به شرايط رقابت در بازار تا سقف اين مبالغ نسبت به واگذاري سيم*كارت و دريافت وجه اقدام كند.

وي درباره ارايه خدمات نسل ۲ از سوي اپراتور سوم گفت :در حال حاضر خدمات نسل ۲ از سوي ساير اپراتورها ارائه مي*شود كه اپراتور سوم نيز مي*تواند حداكثر ۲۰ درصد بالاتر از تعرفه*هاي پايه را بابت ارائه اين خدمات دريافت كند.

مهندس سبوحي درباره ميزان تعرفه*هاي پايه تصريح كرد: اين تعرفه*ها،همان تعرفه خدماتي است كه از سوي اپراتور اول ارايه مي*شود و در سيم*كارت*هاي پيش پرداختي نيز مي*تواند ۵۰ درصد بيشتر از سيم*كارت*هاي دائمي باشد.

معاون بررسي*هاي فني و صدور*پروانه رگولاتوري با اشاره به اينكه ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه در انحصار اپراتور سوم است، گفت: تعرفه اين خدمات بايد از سوي اپراتور سوم به رگولاتوري پيشنهاد شود تا پس ازبررسي*هاي كارشناسي و تصويب در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ابلاغ شود.

مهندس سبوحي درباره زمان تعيين اين تعرفه عنوان كرد: بنابر اعلام اپراتور سوم تعرفه*ها بر اساس طرح تجاري آنها تهيه شده و آماده ارائه به رگولاتوري است كه به محض وصول آن، در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اقدامات لازم انجام خواهد شد تا اپراتور سوم بتواند بر اساس تعهدات پروانه خود ، سرويس*هايش را از اول خرداد ماه سال ۱۳۹۰ راه اندازي كند.


موضوعات مشابه: