نوشته های جالب و آموزنده

[براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]

  سه چیز مهم !
  سه چیز را با احتیاط بردار : قدم, قلم, قسم
  سه چیز را پاک نگهدار: جسم, لباس, خیال
  از سه چیز خود را نگهدار: افسوس, فریاد, نفرین کردن
  سه چیزرا بکار بگیر : عقل, همت, صبر
  اما سه چیز را آلوده نکن : قلب, زبان, چشم
  سه چیز را هیچگاه و هیچوقت فراموش نکن: خدا, مرگ, دوست خوب
  [براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد براي عضويت در سايت اينجا کليک کنيد]
 • و در صورتي که شما عضو سايت هستيد و لينكها مخفي هستند
  براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد]
  وقتی راه رفتن آموختی، دویدن بیاموز
  و دویدن که آموختی ، پرواز را
  ---------------------
  راه رفتن بیاموز، زیرا راه هایی که می روی جزیی از تو می شود و سرزمین هایی که می پیمایی بر مساحت تو اضافه می کند
  ---------------------
  دویدن بیاموز ، چون هر چیز را که بخواهی دور است و هر قدر که زودباشی، دیر
  ---------------------
  و پرواز را یاد بگیر نه برای اینکه از زمین جدا باشی، برای آن که به اندازه فاصله زمین تا آسمان گسترده شوی
  ---------------------
  من راه رفتن را از یک سنگ آموختم ، دویدن را از یک کرم خاکی و پرواز را از یک درخت
  ---------------------
  بادها از رفتن به من چیزی نگفتند، زیرا آنقدر در حرکت بودند که رفتن را نمی شناختند
  ---------------------
  پلنگان، دویدن را یادم ندادند زیرا آنقدر دویده بودند که دویدن را از یاد برده بودند
  ---------------------
  پرندگان نیز پرواز را به من نیاموختند، زیرا چنان در پرواز خود غرق بودند که آن را به فراموشی سپرده بودند
  ---------------------
  اما سنگی که درد سکون را کشیده بود، رفتن را می شناخت
  کرمی که در اشتیاق دویدن سوخته بود، دویدن را می فهمید
  و درختی که پاهایش در گل بود، از پرواز بسیار می دانست
  ---------------------
  آنها از حسرت به درد رسیده بودند و از درد به اشتیاق و از اشتیاق به معرفت
  ---------------------
  و کمال معرفت آن است که
  خودت را باور داشته باشی • موضوعات مشابه: