بر اساس مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تا سپري شدن دوره حفاظت قيد شده در پروانه اپراتور سوم تلفن همراه ،هيچ اپراتور ديگري نمي تواند خدمات نسل هاي بالاتر از نسل 2 را ارايه كند.

به گزارش ایستنا، از رگولاتوری معاون بررسي هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام كرد: بر اساس مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تا سپري شدن دوره حفاظت قيد شده در پروانه اپراتور سوم تلفن همراه ،هيچ اپراتور ديگري نمي تواند خدمات نسل هاي بالاتر از نسل 2 را ارايه كند.

مهندس لطف الله سبوحي افزود :پروانه ارايه خدمات نسل سوم (3g) در حوزه تلفن همراه به شركت تامين تله كام داده شده است و ارايه خدمات نسل سوم تا دو سال در انحصار اپراتور سوم بوده و در طول اين مدت ،هيچ اپراتور ديگري نمي تواند خدمات نسل سوم و چهارم را حتي به صورت آزمايشي ارايه كند.

سه شنبه گذشته و در مجمع عمومی سهامداران شرکت ارتباطات سیار ایران مدیرعامل همراه اول از ارایه آزمایشی خدمات نسل چهارم تلفن همراه در سال 90 خبر داده بود.
مهندس وحید صدوقی در بخشی از گزارش خود به مجمع و در بخشبرنامه های سال 1390 شركت گفته بود: در سال جاری خدمات و سرویس های شركت از نسل دو به نسل چهار ارتقا پیدا خواهد كرد، در این زمینه اقدامات لازم انجام شده و پس از اخذ مجوزهای قانونی خدمات نسل چهار تلفن همراه را به مشتركان ارایه خواهیم داد.


موضوعات مشابه: