درود.
1. به ادمین سی پی --> جستجوی قالب بروید --> f_seo_plugin_home ، تمام آن را با کد زیر جایگزین کنید :

کد:
<style type="text/css">         #wgo_events div.inner *{background:none;display:inline;border:none;color:black;padding:0px 0px 0px 0px;-webkit-border-top-right-radius:0px;-webkit-border-top-left-radius:0px;-webkit-box-shadow: none;font-weight:normal;}         #wgo_events div.inner h2{font-size: 130%;font-weight: bold;}         #wgo_events div.inner h3{font-size: 120%;font-weight: bold;}         #wgo_events div.inner h4{font-size: 120%;}         #wgo_events div.inner h5{font-size: 110%;}         #wgo_events div.inner strong{font-size: 100%;}         #wgo_events a.seoq{margin:5px 0px 0px 20px;}         </style>   <div id="wgo_events" class="wgo_subblock section">       <h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/forum_stats.png" alt="{vb:rawphrase seofq_title}" />{vb:rawphrase seofq_title}</h3>       <div class="inner">         <vb:each from="keywords" key="wordid" value="word">           {vb:var tag_fix}{vb:var word.tag}>{vb:var word.term_value}</{vb:var word.tag}><vb:if condition="$wordid != $tagscount">,&nbsp;</vb:if>         </vb:each>       </div>     </div>
حالا قالب f_seo_plugin_thread را باز کنید و جایگزین کنید با :

کد:
  <style type="text/css">         #seofq_list_cell *{background:none;display:inline;border:none;color:black;padding:0px 0px 0px 0px;-webkit-border-top-right-radius:0px;-webkit-border-top-left-radius:0px;-webkit-box-shadow: none;font-weight:normal;}         #seofq_list_cell h2{font-size: 130%;font-weight: bold;}         #seofq_list_cell h3{font-size: 120%;font-weight: bold;}         #seofq_list_cell h4{font-size: 120%;}         #seofq_list_cell h5{font-size: 110%;}         #seofq_list_cell strong{font-size: 110%;}         #seof_queries_list a.seoq{margin:0px 0px 0px 0px;font-size: 100%;}         </style>   <h4 class="threadinfohead blockhead"><span class="optiontitle">{vb:rawphrase seofq_title}</span></h4>   <div id="seof_queries_list" class="thread_info_block blockbody formcontrols">     <div class="inner_block">       <div id='seofq_list_cell'>       <vb:each from="keywords" key="wordid" value="word">         {vb:var tag_fix}{vb:var word.tag}>{vb:var word.term_value}</{vb:var word.tag}><vb:if condition="$wordid != $tagscount">,&nbsp;</vb:if>       </vb:each>       </div>     </div>   </div>
این آموزش اختصاصاً توسط وی بی ایران منتشر شده است .
در سایت اصلی ویبولتین نیز توسط ما قرار گرفت .
موفق باشید !

منبع:
کد PHP:
http://www.vbiran.ir/thread6331.html 
کد PHP:
http://www.vbiran.ir/thread53728.html 


موضوعات مشابه: