مركز مديريت توسعه ملي اينترنت (متما) تعداد كاربران وايمكس (اينترنت بي سيم ) را 154 هزار و 367 نفر در سال 1389 اعلام كرد.

به گزارش ايرنا ،* مركز مديريت ملي اينترنت، به تازگي اقدام به انتشار اطلاعات مربوط به ضريب نفوذ و تعداد كاربران اينترنت در سال 1389 كرده است .

اين مركز كه به وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است ، ضريب نفوذ اينترنت را در سال گذشته 66/32 درصد و تعداد كل كاربران را 24 ميليون و 554 هزار و 372 نفر اعلام كرده است .
براساس گزارش متما ، بيشترين كاربران اينترنت در كشور ،* مشتركين gprs هستند كه از طريق موبايل به اينترنت وصل مي شوند و تعداد آنها 10 ميليون و 129 هزار نفر است كه 41 درصد كاربران اينترنت در كشور را تشكيل مي دهند .

هفت ميليون و 167 هزار نفر نيز از طريق تلفن و با كارت اينترنتي ( دايل آپ ) از اينترنت استفاده مي كنند كه 29 درصد كاربران را تشكيل مي دهند .
براساس اين گزارش در سال 1389 تعداد كاربران اينترنت پرسرعت با سيم ( adsl) به يك ميليون و 400 هزار نفر و ميزان اتصال از طريق فيبر نوري نيز پنج ميليون 696 هزار اتصال رسيد .


ممنون از همه.............

موضوعات مشابه: