جولين آسانژ گفت: "فيس*بوك " بانك اطلاعاتي از نام و احوال و سابقه*ي افراد است كه كاربران به شكل داوطلب اين داده*ها را تكميل مي*كنند و به دست خود در اختيار سرويس*هاي اطلاعاتي و امنيتي و در راس اش سرويس امنيتي آمريكا يعني "سيا " قرار مي*دهند.


به گزارش فارس، جولين آسانژ، بنيان*گذار "ويكي*ليكس " در گفت*وگويي با نشريه* "راشيا تودي "، شبكه* اجتماعي "فيس*بوك " را "مخوف*ترين شبكه*ي جاسوسي كه تا به*حال ساخته شده است " ناميد.


آسانژ در گفت*وگو با اين نشريه* روسي گفته است به عقيده*ي او "فيس*بوك " بانك اطلاعاتي از نام و احوال و سابقه*ي افراد است كه كاربران به شكل داوطلب اين داده*ها را تكميل مي*كنند و به دست خود در اختيار سرويس*هاي اطلاعاتي و امنيتي و در راس اش سرويس امنيتي آمريكا يعني "سيا " قرار مي*دهند.


جولين آسانژ گفته است: هركس كه دوستي را به صفحه*ي خود در فيس*بوك اضافه مي*كند، بايد بداند كه به شكل مجاني دارد به سرويس امنيتي و اطلاعاتي آمريكا سرويس مي*دهد و بانك اطلاعاتي آن*ها را تكميل مي*كند. " اوالبته تاكيد مي*كند كه به هيچ*وجه فكر نمي*كند مالك اصلي "فيس*بوك " دولت آمريكاست، اما اين حقيقت كه سرويس اطلاعاتي امنيتي آمريكا به داده*هاي ثبت*شده در "فيس*بوك " دسترسي دارد، به اندازه كافي خطرناك و نگران*كننده است.


آسانژ معتقد است: آمريكا هر زمان بخواهد مي*تواند فشار سياسي و حقوقي لازم را به فيس*بوك وارد كند تا اين داده*ها در اختيارش قرار گيرد.


آسانژ در گفت*وگو با "راشيا تودي " از صنعت رسانه*هاي جهاني و به*ويژه رسانه*هاي جريان اصلي نيز انتقاد كرده و گفته است اين رسانه*ها حقيقت را دست*كاري شده در اختيار افكار عمومي قرار مي*دهند و كار چنداني براي جلوگيري از وقوع جنگ يا مقابله با نظام*هاي فاسد انجام نمي*دهند.


ممنون از شما............


موضوعات مشابه: