شما میبایست با mt tools v3.18 اقدام به ابدیت باکس نمایید

از این مسیر بروید.باکس را به سیستم وصل نموده سپس:

C > program fils >griffin team>mt>mt tools v3.18

را اجرا کرده سپس کلید ابدیت

توجه داشته باشید حتما mt tools V.3.18


موفق باشیدموضوعات مشابه: